TÁJÉKOZTATÓ „AM” kategóriához

Képzőszerv neve: GYURINKA AUTÓSISKOLA

Iskolavezető: Gyurinka Róbert Sándor

Tulajdonos: Gyurinkáné Tarsoly Ágnes

Iskolavezető telefonszáma: 06-30-467-4734

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 45. gar:193.

Iskolavezető e-mail címe: gyurinka.robi@gmail.com

Telefon: 06-30-8945-174

Ügyfélfogadó címe: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 45. gar:193.

6060 Tiszakécske, Béke tér 4-6.

Cégforma: egyéni vállalkozó

Ügyfélfogadó telefonszáma: 06-30-341-0116, 06-53/370-842, 06-30-899-8117

Adószáma: 68141444-1-33

Ügyfélfogadási idő: H-P: 14.00-16.00 óráig

A képzőszerv a 179/2011 kormányrendelet szerint meghatározott képzésre vonatkozó mutatószámai: ………év ……..negyedévében : ÁKO: ……. ELM.VSM: – GYAK. VSM: – KK: 75.800Ft

Elméleti oktatás helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 45. gar:193 (oktató terem)

Tanpálya: 2700 Cegléd, Dohány utca 31. NFM gyakorló és vizsgapálya

A forgalmi oktatás váltási helyei: Cegléd, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban

Vállalási feltételek

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal!

 A választott tanfolyammal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk:

  1. A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Jelentkezhet mindenki, aki a 13 és fél évét betöltötte és a 326/2011 kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, melyről írásban nyilatkozik. A 18. életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Az elméleti vizsgát legkorábban a 14. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Elméleti vizsgára a tanfolyam kezdés napjától 9 hónapon belül kell jelentkezni, egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni. (Egy év elteltét követően új tanfolyam elvégzésével jelentkezhet ismét elméleti vizsgára.) A gyakorlati képzés kizárólag a sikeres KRESZ vizsgát követően kezdhető meg. Gyakorlati vizsgát a 14. életév betöltése után tehet. Gyakorlati vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőponttól számított 2 éven belül teheti le.
  2. Tanfolyamra történő felvételhez szükséges: érvényes személyi igazolvány,(diákigazolvány is elfogadható) és ha van, érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata. Amennyiben a jogosítvány orvosi alkalmassági ideje lejárt, vagy még nem rendelkezik jogosítvánnyal, szükséges egy egészségügyi alkalmassági igazolás (1. eü csoportban), melyet a háziorvos állít ki. Aki még vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a tanfolyamot sikeresen elvégzi, az kezdő vezetői engedélyt kap, mellyel két évig utas nem szállítható.
  3. A vizsgaigazolás kiállításának egyik feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetőségük van egyénileg megszerezni az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1 után valamilyen kategóriából szereztek vezetői engedélyt, illetve a vezetői engedélyüket bővítik, az elsősegély vizsga alól mentesülnek.

Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.

Elméleti tanórák:

Közlekedési ismeretek:                                               12 óra                                   Elméleti tanfolyamdíj: 20.000 Ft

Vezetés-elmélet:                                            4 óra                                  

Elmélet összesen:                                          16 óra

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. (Kivétel: a siketek, a mozgáskorlátozottak) A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban a hiányzás 10%-ot nem haladja meg. Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc.

Gyakorlati tanórák: (50 perc)

Járműkezelés (rutin):    4 óra

Városi vezetés:                                6 óra

Forgalmi vizsga:               50 perc

Járműkezelési vizsga:    20 perc

A felsorolás a minimum óraszámokat tartalmazza. (10 óra/100 km)

Gyakorlati oktatás díja: 4.000FT/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik)