TÁJÉKOZTATÓ „A” KATEGÓRIÁHOZ

Képzőszerv neve:

Tulajdonos:

Székhelye:

Telefon:

 

Cégforma:

 

Adószáma:

Honlap:

GYURINKA AUTÓSISKOLA

Gyurinkáné Tarsoly Ágnes

2700 Cegléd, 
Kossuth Ferenc utca 45. gar:193.

 06-30-8945-174

 

Egyéni vállalkozó

 

68141444-1-33

www.gyurinka-autosiskola.hu

Iskolavezető:

Iskolavezető telefonszáma:

Iskolavezető e-mail címe:


Ügyfélfogadó címe:

 

Ügyfélfogadó telefonszáma:

 

Ügyfélfogadási idő:

E-mail cím:

Gyurinka Róbert Sándor

06-30-467-4734

gyurinka.robi@gmail.com


2700 Cegléd,
Kossuth Ferenc utca 45. gar:193.
6060 Tiszakécske, Béke tér 4-6. 2740 Abony, Szabolcska u.2.

06-30-341-0116, 
06-53/370-842 ,
06-30-899-8117

 H-P: 14.00-16.00 óráig

 gyurinka.autosiskola@gmail.com

A képzőszerv a 179/2011 kormányrendelet szerint meghatározott képzésre vonatkozó mutatószámai: ………év ……..negyedévében : ÁKO: ……. ELM.VSM: – GYAK. VSM: – KK: 249.300 Ft

Elméleti oktatás helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 45. gar:193 (oktató terem)

Tanpálya:2700 Cegléd, külterület 01112/2      hrsz.

A forgalmi oktatás váltási helyei: Cegléd, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban

Vállalási feltételek

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal!

 A választott tanfolyammal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk:

  1. A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Jelentkezhet mindenki, aki a 23 és fél évét betöltötte és a 326/2011 kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, melyről írásban nyilatkozik. Az elméleti vizsgát legkorábban a 24. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Elméleti vizsgára a tanfolyam kezdés napjától 9 hónapon belül kell jelentkezni, egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni. (Egy év elteltét követően új tanfolyam elvégzésével jelentkezhet ismét elméleti vizsgára.) A gyakorlati képzés kizárólag a sikeres KRESZ vizsgát követően kezdhető meg. Gyakorlati vizsgát a 24. életév betöltése után tehet. Gyakorlati vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőponttól számított 2 éven belül teheti le.
  2. Tanfolyamra történő felvételhez szükséges: érvényes személyi igazolvány, és ha van, érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata. Amennyiben a jogosítvány orvosi alkalmassági ideje lejárt, vagy még nem rendelkezik jogosítvánnyal, szükséges egy egészségügyi alkalmassági igazolás (1. eü csoportban), melyet a háziorvos állít ki. Aki még vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a tanfolyamot sikeresen elvégzi, az kezdő vezetői engedélyt kap, mellyel két évig utas nem szállítható.
  3. A vizsgaigazolás kiállításának egyik feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetőségük van egyénileg megszerezni az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1 után valamilyen kategóriából szereztek vezetői engedélyt, illetve a vezetői engedélyüket bővítik, az elsősegély vizsga alól mentesülnek.

Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi, felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.

A vizsgaigazolás kiállításának másik feltétele az alapfokú iskolai végzettség, melyet igazolni eredeti bizonyítvány bemutatásával (hitelesített másolattal) lehet.

Elméleti tanórák:

Közlekedési ismeretek:                                               16 óra                                   Elméleti tanfolyamdíj: 40.000 Ft

Vezetés-elmélet:                                            4 óra                                  

Szerkezet- és üzemeltetési ismeretek:     4 óra

Elmélet összesen:                                          24 óra

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. (Kivétel: a siketek, a mozgáskorlátozottak) A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban a hiányzás 10%-ot nem haladja meg. Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc. A tanfolyam minimum 6 alkalom, 6×4 oktatási óra. (2×45 perc után 10 perc szünetet tartunk)

E-learning oktatás esetén a tananyag elérhetősége 75óra/180nap

Gyakorlati tanórák: (50 perc)

Járműkezelés (rutin):    10 óra

Városi vezetés:                                11 óra

Országúti vezetés:          5 óra

Forgalmi vizsga:               50 perc

Járműkezelési vizsga:    20 perc

A felsorolás a minimum óraszámokat tartalmazza. (26 óra/390 km)

Gyakorlati oktatás díja: 7000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik)