Tanfolyamok

E-LEARNING

Az e-learning alapú oktatás sajátosságai:
A számítógép előtti önálló tanulás egyre nagyobb teret hódít. Nézzük, milyen előnyei tették népszerűvé és mik a hátrányai.

Az e-learning előnyei:

 • A tanuló maga ütemezheti, mit, mennyit, mikor és hol tanul
 • Az egyes tananyagrészek ismételhetőek
 • Az ábrák, képek, animációk megértését jelentősen elősegíti
 • Folyamatos az önellenőrzés lehetősége, tesztekkel, feladatokkal
 • Az előrehaladás sorrendje általában kötött, a kötelező tartalmak teljesítése és az ellenőrző tesztek elfogadható szintű megoldása nélkül a tananyag nem végezhető el
 • A tananyagok és a keretrendszerek szigorú feltételek szerint akkreditáltak, így garantált a naprakészségük és a megfelelő minőségük.

Az e-learning hátránya:

 • Tiszta távoktatásnál nincs a tanuló mellett oktató, a tanuló igénye esetén konzulens elérhetőségét, rendelkezésre állását azonban ilyenkor is biztosítani kell. A járművezető képzés esetén ezt jogszabály is rögzíti.

TANTERMI OKTATÁS

A tantermi oktatás előnyei:

 • A tanulókkal való személyes kontaktus lehetőséget kínál az egyéni kérdések megválaszolására.
 • Teret kaphatnak a tanulókat aktivizáló, érdeklődésüket felkeltő és fenntartó módszerek és munkaformák (csoportos problémamegoldás, egyéni tapasztalatok megosztása stb.).

A tantermi oktatás hátrányai:

 • A helyszín, a képzés időpontja és időtartama között.
 • Az egyén szempontjából kedvezőtlen időpont jelentős mértékben csökkentheti az ismeretátadás hatékonyságát (pl. késő délutáni, esti, munka vagy iskola utáni órák).
 • A csoportos foglalkozásokon a résztvevőknek alkalmazkodniuk kell a többi tanulóhoz.
 • Az oktatás távoli helyszíne miatti utazás költséges és időigényes lehet.

A tantermi tanulók tanfolyam díjában benne foglaltatik az éles teszteket tartalmazó vizsgafelkészítő.

VEGYES OKTATÁS

A vegyes oktatás (blended learning) sajátosságai:
A vegyes vagy kombinált képzés a hagyományos oktatási formákat vegyíti az e-learninggel. Az elektronikusan elvégezhető tananyag esetében az e-learning módszereivel történő oktatásé és kommunikációé a főszerep, míg a személyes jelenlétek alkalmával a konzultáció és a mentori tevékenységek zajlanak.

A vegyes oktatás előnyei:

 • A tanulók és az oktatók együttműködését nagyban segíti az online felület, ezért az sokkal markánsabban van jelen, mint a tantermi oktatás esetében.
 • Az, hogy a tanulók a tananyaghoz bárhol, bármikor hozzáférhetnek, javítja a tanuláshoz való hozzáállásukat.
 • Az oktató-tanuló, tanuló-tanuló közötti kommunikációt nagyban segítik az online eszközök (e-mail, azonnali üzenetküldés, online vitafórum, segédanyagok megosztása stb.).
 • Az online tesztek, gyakorlófeladatok révén a tanulók értékelése objektív, a tanulók önállóan-az oktató bevonása nélkül-is fel tudják mérni saját tudásukat, hiányosságaikat.

A vegyes oktatás hátrányai:

 • Megbízható, fejlett technológia szükségeltetik hozzá. Például megfelelő hardver és internetkapcsolat nélkül a tanulási élmény romlik, akár élvezhetetlenné is válhat.
 • A tanulók és az oktatók informatikai ismereteinek hiányossága ugyancsak rontja a tanulási élményt. Mindenképpen szükség van a szervezett technikai támogatásra.
 • Kellő oktatói figyelem hiányában a diákok egy része lemaradhat a csoport többi tagjától, és ezt nehezebb észrevenni és felzárkóztatni a lemaradókat, mint a hagyományos osztálytermi oktatás esetében.